Andre generasjons bygdeturisme - Presentasjon på nordisk geografimøte

"Second Generation Rural tourism - content and challenges" - presentasjon på "5th Nordic Geographers Meeting", Island.

Forskarane Reidun Heggem og Katrina Rønningen frå Bygdeforskning i Trondheim held ein presentasjon, Second Generation Rural tourism - content and challenges - under det femte nordiske geografimøtet, den 11-14. juni i Reykjavik, Island. Presentasjonen la fram førebelse funn frå feltarbeid i Sør-Trøndelag.