Workshop - Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane

Innovasjon Norge og partnerskapen bak prosjektet "Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane" inviterer til workshop på Sogndal Hotell 6 desember.

Kva skal til for å skape fleire kunnskapsbaserte arbeidsplassar i Sogn og Fjordane?
Korleis skape attraktive arbeidsplassar? Korleis skape langsiktig økonomisk vekst i
Sogn og Fjordane – og bevare livskraftige og attraktive lokalsamfunn?

Tid og stad: Sogndal Hotell, 6. desember kl. 11.00 - 15.00
Påmelding innan 1. desember til: ingjerd.skogseid@vestforsk.no

Sjå fullstendig program til høgre.