Miljøverndepartementet fylgjer opp forskingsresultat frå Vestlandsforsking

Miljøverndepartementet ber miljø- og helsestyresmaktene undersøke om det er samanheng mellom biodiesel og helsefare.

På ein konferanse i USA la forskarane Otto Andersen og Sergio Manzetti fram forskingsresultat som kan tyde på at det er ein samanheng mellom biodiesel og helsefare.

Meir om saka i Teknisk Ukeblad

Sjå også omtale av konferansen i USA der resultata blei lagt fram.