Avsparkskonferansen for berekraft-piloten i Lærdal

Håndbok for berekraft i reiselivet på "Avsparkskonferansen for berekraft-piloten Lærdal" den 2. desember.

Torsdag 2. desember samla 100 personar seg på Lærdal hotell på avsparkskonferansen for berekraft-piloten Lærdal. Ståle Brandshaug presenterte resultatet frå ARENA-prosjektet, om operasjonalisering av prinsipp for berekraftig reiseliv og geoturisme. Funna er samla i ei håndbok for berekraft i reiselivet, ein nettressurs som skal verte tilgjengeleg via ulike nettsider (Vestlandsforsking og Innovasjon Norge).