Agnes Landstad, direktør i Vestlandsforsking, i hovudstyret for Forskningsrådet

Nytt hovudstyre i Forskningsrådet for perioden 2011-2014 vart oppnemnt av Regjeringa 17.des 2010, jfr pressemelding frå Forskningsrådet:

Nytt styre i Forskningsrådet

Regjeringen har oppnevnt nytt hovedstyre for Forskningsrådet for perioden fram til desember 2014.

Ved kongelig resolusjon er det i dag oppnevnt nytt hovedstyre for Forskningsråd for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2014

– Forskningsrådet er en helt sentral institusjon i norsk forskning, og regjeringen har derfor lagt vekt på å sette sammen et visjonært og kompetent hovedstyre, sier statsråd Tora Aasland i en kommentar.

Selvstendig næringsdrivende Ingvild Myhre, Oslo, er oppnevnt som ny leder for hovedstyret, mens rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er oppnevnt som ny nestleder. Myhre er sivilingeniør og har lang erfaring blant annet som leder i flere forskningsintensive bedrifter. Hun har videre solid erfaring som styreleder i offentlige og private virksomheter.

De øvrige medlemmene i det nye hovedstyret er:
• Prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby (leder for divisjonsstyret for fag- og disiplinutvikling og utviklingen av forskningssystemet)
• Administrerende direktør i HSH, Vibeke Hammer Madsen (leder for divisjonsstyret for forskning og innovasjon i og for næringslivet)
• Prosjektleder ved Universitetet i Oslo, Tor Saglie (leder for divisjonsstyret for velferdssamfunnets utfordringer knyttet til områdene helse, velferd og utdanning)
• Direktør i Kongsberg Gruppen ASA, Sverre Gotaas (leder for divisjonsstyret for globale utfordringer knyttet til områdene energi, miljø og klima)
• Direktør i Vestlandsforskning, Agnes Landstad
• Professor ved Norges Handelshøyskole, Jarle Møen
• Konsernsjef i Nofima AS, Øyvind Fylling-Jensen

Direktør i IRIS, Anna Aabø, er oppnevnt som 1. varamedlem, og rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Knut Arne Hovdal, som 2. varamedlem.

Kari Melby og Vibeke Hammer Madsen har sittet i hovedstyret tidligere. De øvrige medlemmene og varamedlemmene er nye i hovedstyret.