Web 2.0 og ABM-sektoren

ABM Sogn og Fjordane inviterer til samling i Førde 19. og 20. februar. Digital kulturformidling er tema for samlinga.

Forskar Svein Ølnes var invitert til å snakka om viktige Internett-trendar og foredraget "Web 2.0 og ABM-sektoren" finn du under. Han refererer også frå samlinga på sin eigen blogg.

Web 2.0 og ABM-sektoren View more presentations from sveino.