Vi deltek for tida i eit EU-prosjekt om musikkformidling på Internett. Er du interessert i musikk vil du kanskje svare på spørjeskjemaet vårt.