VF-forskar med klimaforedrag for leiar av FNs klimapanel, dr. R.K. Pachauri!

Årets nasjonale konferanse om samfunnssikkerhet  i Stavanger dreier seg om klima. Forskingsleiar Carlo Aall held eit av innleiingsforedraga.  Andre foredragshaldarar er m.a. leiar av FNs klimapanel, dr. R.K. Pachauri.

Meir om konferansen

Aftenposten: Ekstremvær skremmer

Foredrag av Carlo Aall