Vestlandsforsking tek sykkelen i bruk på jobb!


Akkurat i tide til den varme sommaren har Vestlandsforsking kjøpt inn ein fin ny sykkel til sine tilsette.

No kan dei tilsette bruke sykkel når dei skal på møte i nærområdet, til småturar i Fjøra og såleis vere med på å gje oss endå litt meir fysisk aktivitet og redusere bilbruken.

. johan liu med sykkelidun-sykkel

Professor Johan Liu som var innom på Campus Seminar om
industriell økologi, likte den nye sykkelen

Sykkelen er utstyrt med sykkelveske, vf-merke og sjølvsagt hjelm
Her er det Idun Husabø som testar sykkelen