Vestlandsforsking og forskingsleiar Karl G. Høyer med bidrag i ny svensk bok om jernbanen og Europas transportpolitikk

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/m150503.htm