Vestlandsforsking med i nordisk klimanettverk

Det nordiske forskarnettverket - Climate change, community response and multilevel governance (CIRCLE) - avsluttet i høst sitt arbeid, og sender samtidig inn søknad til det Nordiske toppforskningsinitiativet om vidareføring og utviding av samarbeidet.

Med i søknaden er følgjande institusjonar - i tillegg til Vestlandsforsking: Stockholm Environment Institute (SEI), Universitetet i Oslo ved programmet Miljøendringer og bærekraftig energi (MILEN), Danmarks miljøundersøkelser ved Universitetet i Aalborg, og Klimasekretariatet ved Aarhus University (AU), Denmarks Meteorological Institute (DMI), the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), University of Copenhagen (KU) and the Technical University of Denmark (DTU). Det nye nettverket heter NORDic CLimate change ADaptation research Network (NORDCLAD-Net).

Sluttrapport frå Circle-prosjektet (pdf)