Traineesamling i Måløy

Tema for årets traineeprosjekt er miljø- og klimavenleg drift og har arbeidstittelen "Grøne bedrifter".  Prosjektet er tenkt bygd opp av delprosjekt der traineen samarbeider med si verksemd om utgreiing og eventuelle tiltak i forhold til meir miljøvenleg drift.  Traineeane hadde samling i Måløy 22. november.

Program for seminaret

Innlegg av Carlo Aall om Miljøstyring og miljørapportering