Trainee ved Vestlandsforsking?

Vestlandsforsking har hatt god erfaring med tilsetting av traineear og vil også i 2010 vere med på denne ordninga.  Vi ynskjer å tilsette ein trainee med kompetanse innan IT og organisasjonsendring, miljø/klima eller berekraftig reiseliv. 

Vestlandsforsking kan tilby spennande arbeidsoppgåver i eit stort miljø ved Fosshaugane Campus i Sogndal. Arbeidet gir stor fridom i utforming av eigen arbeidsplass i samarbeid med gode kollega.

Meir om trainee-ordninga på nettsida til Framtidsfylket. Her finn du m.a. opplysningar om søknadsfristar, søknadsskjema m.m. 

Kontaktperson ved Vestlandsforsking Agnes Landstad - tlf. 915 46 610