Spørjeundersøking om bruk av e-handel i Sogn og Fjordane - Ny rapport

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/m100203.htm