Sogndal fotball - CRM system

På oppdrag frå Sogndal Fotball har Vestlandsforsking delteke i ein prosess for å sjå om bruk av CRM (Customer Relationships Management) kan vere med å løyse klubben sine utfordringar. Som resultat av denne prosessen inngår Sogndal Fotball, torsdag 5.
februar 2009, avtale med Green4 Solutions om leveranse av CRM-system til klubben og tilslutta aktivitetar. Som den femte klubben i Noreg sluttar Sogndal Fotball seg til Sheffield United FC, Southend United FC, Coventry City FC og fleire andre fotball klubbar i Storbritannia og Europa.

Prosessen har også omfatta nasjonale innspel og rettleiing frå Norsk Toppfotball og internasjonal kontakt med Green4 Solutions. Prosjektet har fått finansiering frå VRI Sogn og Fjordane, som arbeider med å stimulere næringslivet til større satsing på innovasjon, internasjonalisering og forsking og utvikling. Gjennom praktisk hjelp til planlegging og finansiering bidrar til at bedriftene får realisert sine planar.