Skulegruppa til IT-forum i London

Skulegruppa til IT-forum deltok på verdas største årlege digitale messe for skuleverket, BETT i London. Sjå omtale frå BBC.

Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane, eit prosjekt i regi av IT-forum delfinansiert av statlege fornyingsmidlar, har auka den digitale kompetansen på skulane i fylket, lagt til rette for deling og styrka utbygginga av naudsynt infrastruktur.

Nokre referat og inntrykk frå prosjektleiar Eva Bratvold :
Førsteinntrykk
Fleire inntrykk
Møter 
Sosialt

I London hadde skulegruppa også møte med Fronter og samtalar med norske selskap som Creaza.