Samling for IKT-ressurspersonar i skulen

IT-forum Sogn og Fjordane - Skulenettverk - arrangerer konferanse for IKT-personale i skulen. Samlinga tek føre seg aktuelle nyhende, fagleg oppdatering og tips om gode verktøy til nytte i skulekvardagen.

Program og påmelding på IT-forum sine sider.