ProSus og Vestlandsforsking med en bok om Lokal Agenda 21

Det er 20 år sidan Brundtlandrapporten og 15 år sidan Rio-oppfordringa om brei folkeleg mobilisering for berekraft.  I kva grad har norske lokalsamfunn involvert seg og i kva grad er dei involvert?

Forskingsprogrammet ProSus og Vestlandsforsking har over lengre tid gjennomført studiar av arbeidet med berekraftig utvikling i lokalsamfunnet.  Hovudresultata blir presentert i boka: Lokal Agenda 21 i Norge: Så mye hadde vi - så mye ga vi bort - så mye har vi igjen .

Reportasje frå boklanseringa
Carlo Aall: Presentasjon bokas hovedbudskap, Aall.pdf (224.39 K)
William Lafferty: Presentasjon boklansering, Lafferty.pdf (163.22 K)

Pressemelding

Boka blir lansert 15. mars, sjå vedlegg