Presentasjon på seminaret Innovativ fjellturisme i Hovden

I samband med ARENA Innovativ Fjellturisme sitt årlege seminar, heldt Marte Lange Vik ei innleiing om berekraftig reiseliv. Seminaret vart arrangert på Hovden i Setesdal. Meir om arrangør og program for seminaret kan du finne her.

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? (pdf)