Presentasjon på Kommunekonferansen 2007

Eg var invitert til å orientera om prosjektet "IT-samarbeid og informasjonsutveksling i Sogn og Fjordane" på årets Kommunekonferanse. Fylkesmannen er arrangør for denne årlege konferansen og det er rådmenn og ordførarar frå kommunane som er målgruppar. Det var difor eit bra høve til å få tilbakemeldingar på arbeidet vårt så langt i prosjektet.