Presentasjon om klima og turisme under Verdens Turistdag 2008

Stefan Gössling holdt hovedinnleiinga i Helsinki i samband med ei markering av Verdens Turistdag den 26. september 2008. Tema for innleiinga var klima og reiseliv. Tilsvarande arrangement blei halde fleire stader i fleire land.

Foredrag av Stefan Gössling


Sakte mobilitet, en privat erfaring

I denne presentasjonen gir forskningskoordinator for berekraftig reiseliv ved Vestlandsforsking, Stefan Gössling, sine eigne erfaringar frå eit forsøk på å praktisere det som internasjonalt har nemninga ”slow mobility” for seg og sin familie under ein ferietur til Alpene .

Sakte mobilitet - en privat erfaring (pdf)