Partnarskap for bruk og vern!

Eivind Brendehaug presenterte Vestlandsforsking si forsking på vern og bruk på Norges Forskningsråd sin konferanse på Lillestrøm 13.-14. januar. Han viste til behovet for å studere korleis klimaendringar påverkar vilkåra for å ta vare på verneverdiane i våre Nasjonalparkar og andre verneområde, og korleis verneforvaltninga bør tilpassast dei nye utfordringane for å redusere sårbarheita for klimaendringar.

Seminar om forskning om bruk og vern

Innlegg av Eivind Brendehaug

Referat frå seminaret