Participation tourism development in Aurland. Foredrag av Eivind Brendehaug

Sogn og Fjordane fylkeskommune tok i 2005 initiativet til å etablere eit tettare og nærare samarbeid med Nord-Skottland – Highland og Shetland.  I forbindelse med dette samarbeidet held Eivind Brendehaug eit foredrag om turisme i Aurland onsdag 30. januar.

Foredrag av Eivind Brendehaug: Participation tourism development in Aurland.