Orienterte Solheim om klimatilpassing og fornybar energi

Tysdag 7. juli var miljøvernminister Erik Solheim i Sogn og Fjordane for å lære om fylket sine klimautfordringar. Idun A. Husabø representerte Vestlandsforsking på studieturen

Reisa gjennom fylket starta ved breidda av elva Jølstra i Førde, og stoppa i Sogndal sentrum. Under eit stopp på Norsk Bremuseum orienterte Idun A. Husabø om erfaringar Vestlandsforsking har henta frå forskinga på klimatilpassing, og gav eit overblikk over tilpassingstema frå oppdrettsnæring, skisenter, breføring, skredførebygging og planlagde forsøk med befolkningsvarsling knytt til naturkatastrofar. Ho la òg fram eit knippe observasjonar om klimatilpassing i Noreg.

Professor Erling Holden frå forskingsprogrammet for fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og fjordane/Vestlandsforsking tok ministeren med på ei tenkt reise gjennom "fornybarlandet" Sogn og Fjordane, og gjorde eit tankeeksperiment knytt til Noreg sine største fordelar som produsent av ulike typar fornybar energi.

Avisoppslag:

Sogn Avis 

NRK Sogn og Fjordane

Firda