Organisering av reiselivet - Seminar

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/m180405.htm