Økologiske fotavtrykk i Oslo kommune. Ny rapport av Vestlandsforsking og Prosus