Nytt prosjekt om IT og minoritetar

Vestlandsforsking har fått eit nytt prosjekt med forsking på minoritetsgrupper sin bruk av IT. Oppdragsgjevar er Medietilsynet ved programmet ”Rådet for anvendt medieforskning” (RAM).

Prosjektet har tittelen”Etnisk minoritetsungdom sin bruk av sosiale media i Norge” og vil bli leia av Carol Azungi Dralega ved Vestlandsforsking og gjennomført i samarbeid med Institutt for media og kommunikasjon (MK) ved Universitetet i Oslo.