Nytt prosjekt: Evaluering av nasjonale pilotprosjekt innan økologisk landbruk