Ny rapport: Utvekslingsformat over Internett. Nasjonalt standardiseringsprosjekt for reiselivet.