Ny rapport: Kommunalt miljøvern ved et veiskille

http://www.prosus.uio.no/publikasjoner/Rapporter/2004-4/Pressemelding%2004-04.htm