Ny rapport - Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike

Denne rapporten drøftar omgrepet geoturisme og gjev konkrete døme på geoturisme i praksis. Rapporten inneheld også ein rapport frå to studieturar; ein i Hardanger og ein i dei austerrikske alpar der temaet var geoturisme og bruk av verna område i reiselivssamanheng.  Rapporten er laga som ein del av traineeprogrammet 2005-2006.