Ny rapport: Evaluering av kompetansereforma i Sogn og Fjordane