Ny klimakalkulator

Den nye offisielle klimakalkulatoren er nå lansert i Aftenposten.no og lagt ut på Klimaløftets hjemmeside.  Klimaløftet som har vært oppdragsgiver for kalkulatoren oppfordrer dere til å ta kalkulatoren i bruk.

Et omfattende og grundig arbeid har blitt gjort med utviklingen av den nye klimakalkulatoren.  Vi anmoder alle aktørene bak kalkulatoren om å ta den i bruk blant annet ved å lenke til den på nettsider og profilere den i nettverk og andre sammenhenger der det er naturlig. Klimakalkulatorens hjemmeside er: www.klimakalkulatoren.no

CICERO Senter for klimaforskning har utviklet den nye kalkulatoren i samarbeid med en rekke forskningsmiljøer og institutter.  Klimaløftet takker alle som har bidratt til utviklingen av den nye kalkulatoren.

Følgende miljøer har vært med å bidra til utviklingen av klimakalkulatoren: CICERO, NTNU,  Misa, Østfoldforskning, Vestlandsforskning, Statens institutt for forbruksforskning, Statistisk Sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt, Statens Forurensningstilsyn, Høgskolen i Oslo, Civitas, Framtiden i våre hender, Teknologirådet, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Grønn Hverdag.