Ny bok om utfordringar for afrikanske medier

26. januar arrangerte Fritt Ord og Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo, seminaret Medienes makt - forandringer og utfordringer for afrikanske medier.

Seminaret vart arrangert i samband med at det i desse dagar blir lansert ei ny bok om dette temaet.

Kristin Skare Orgeret og Helge Rønning (red.) er aktuelle med boka The Power of Communication. Changes and Challenges in African Media (2009). Sju afrikanske medieforskarar frå Europa og Afrika har  bidrag i boka, m.a. seniorforskar ved Vestlandsforsking, Carol Dralega .