Nordnorsk Opplevelseskonferanse 3.- 5. november

Nordnorsk Opplevelseskonferanse i Lofoten 3. - 5. november har som ambisjon å vere ein årleg møtestad  for inspirasjon, ny kunnskap og diskusjon om den vidare satsinga på opplevingar i nord.

ARENA-prosjektet Innovative Opplevelser var hovudansvarleg både for fagleg innhald, gjennomføring og opplevingar undervegs. Konferansen er eit samarbeidsprosjekt med NHO Reiseliv, Nord-Norge.

Ståle Brandshaug og Frida Ekström ved Forskingssenter for Berekraftig Reiseliv presenterte ”Pilot for bærekraftige opplevelsesbedrifter”. I tillegg arrangerte dei ein workshop om "Bærekraftige reiselivs- og opplevelsesbedrifter i praksis"

Innlegga kan de sjå under:

Forskingssenter for berekraftig reiseliv - Svolvær 04.11.09

Workshop: Berekraftig reiseliv i praksis