Naturskade i kommunane – prosjekt for KS

Denne sida inneheld rapportar og anna materiale frå KS-prosjektet "Storm, skred, flom og oljeutslipp - ansvar, myndighet, roller og finansiering av sikringstiltak og skadeforebyggende arbeid". Prosjektet vart gjennomført av Vestlandsforsking i samarbeid med NGI, Østlandsforskning og Universitetet i Stavanger i perioden juni 2007 - mai 2008.

Desse deltok i prosjektet:
Vestlandsforsking: Kyrre Groven, Hege Høyer Leivestad og Carlo Aall (prosjektansvarleg)
Østlandsforskning: Tor Selstad
Norges Geotekniske Institutt: Øyvind Armand Høydal
Universitetet i Stavanger: Aud Solveig Nilsen og Synnøve Serigstad

Ansvarleg hos oppdragsgivar: Inger Oddrun Sverkmo
Referansegruppe: Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane, leiar Vidar Roseth

Rapportar og notat
Groven, K., H.H.Leivestad, C.Aall, T.Selstad, Ø.A.Høydal, A.S.Nilsen og S.Serigstad 2008. Naturskade i kommunene. Sluttrapport fra prosjekt for KS . Vestlandsforsking-rapport nr. 4/2008.

Selstad, Tor 2008. Norge gjennom hundre år . Et forsøk på å beskrive det samfunnet som skal møte klimaendringene i andre halvdel av 21. århundret. ØF-rapport nr. 03/2008. Lillehammer: Østlandsforskning.

Nilsen, Aud Solveig og Synnøve Serigstad 2008. Oljeutslipp – hva er konsekvensene for kommunene? Rapporter fra Universitetet i Stavanger nr. 15.

Leivestad, Hege H. 2008. Naturskade og kommunens ansvar. Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade. Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008.

Klima- og samfunnsscenario for sju kommunar:
Fredrikstad
Tinn
Lom
Kristiansund
Ørland
Stjørdal
Hammerfest

KS-seminar
2. juni 2008 arrangerte KS seminaret “Klimaendring og naturskade – kommunenes rolle”.

Omtale av prosjektet
KS nettsider
KS faktaark: Klimaendringer og naturskade - kommunenes ansvar
Artikkel i Rjukan Arbeiderblad 13.06.08: Tinn kan forvente fleire skred i framtida

Innslag i NRK Møre og Romsdal 13.06.08