"Meir regional innovasjon" - kronikk i Nationen

I netttavisa til Nationen har forskarar frå Vestlandet skrive ein kronikk om erfaringar frå VRI-programmet i dei fire vestlandsfylka.

Les artikkelen her: " Meir regional innovasjon "

VRI - Forskingsrådet

Kommentar frå forskingsrådet:

Kronikken i Nationen 2.februar 2010 er forfattet av flere forskere på Vestlandet som har fulgt VRI gjennom programmets tre første år. Den bygger på et samarbeidsprosjekt mellom de fire Vestlandsfylkenes VRI- satsinger der  Forskningsrådet v/ VRI er delfinansiør.
Kronikken tar opp flere sentrale punkt i gjennomføringen av VRI.

VRI sekretariatet kommenterer her noen av dem