Lokal klima- og energiplanlegging - Ny rapport

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/pm191102.htm