LivsIT - Tilgang til offentleg informasjon og tenester basert på livssituasjonar

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/m040604.htm