Litteraturstudie - aksjonsforskning. Foredrag av Geir Strand