Kronikk i BT: Ei behageleg løysing

Lavutslippsutvalget hevdar at ein dramatisk reduksjon i klimagassutsleppa er fullt mogeleg utan livsstilsendring i den rike delen av verda. Det er dessverre ei naiv oppfatning.

Carlo Aall, forskingsleiar ved Vestlandsforsking
Idun Husabø Anderssen, trainee ved Vestlandsforsking

https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/b8103/Ei-behageleg-loysing