Korleis kombinere statleg vern og lokalt handlingsrom?

Felles kontaktutval for Breheimen-Mørkridsdalen hadde møte i Lom 18. februar.  På møtet deltok representantar frå Lom, Skjåk og Luster kommune samt grunneigarar frå desse kommunane og representantar frå Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Eivind Brendehaug frå Vestlandsforsking hadde fylgjande innlegg.

Kontaktutvalet Februar09 Lom