Klimaforedrag på kommunedagane i Molde

Landstinget i KS vart arrangert i Molde 3.-6. februar 2008.

Carlo Aall holdt innlegg om korleis kommunane må tilpassa seg klimaendringane.