Klimafond kan styrke lokalt miljøarbeid. NRK Sogn og Fjordane