Jobb ved Vestlandsforsking?

Har du lyst til å jobbe med internasjonale prosjekt?

Vestlandsforsking treng fleire personar til å arbeide med internasjonal IT-forsking.

Her er noko av det vi arbeider med:
• brukargrensesnitt
• informasjonsarkitektur
• semantisk web
• IT og regional utvikling

Arbeid på IT-området i Vestlandsforsking vil gi deg stor friheit i utforming av eigen arbeidsplass, men i eit godt samarbeid og med god hjelp frå kollegaer. Du får stor friheit til reising, internasjonalt prosjektarbeid og vidareutvikling av eigen kompetanse.

Kontaktpersonar IT: gruppeleiar Svein Ølnes, sol@vestforsk.no / 917 39 918

 Jobb innan miljø/samfunn

På grunn av aukande oppdragsmengd  søker vi etter dyktige medarbeidarar som kan tenke seg å jobbe med miljøforsking ved Vestlandsforsking. Vi jobbar med mange ulike tema innafor miljøområdet og har fleire store prosjekt både nasjonalt og internasjonalt.  Fleire av prosjekta er i samarbeid med internasjonale fagmiljø.

Vi er ute etter personar som er interessert i forsking innan
• Industriell økologi

Vi ynskjer søkarar med høgre utdanning, gjerne doktorgrad.

Kontaktpersonar Miljø: gruppeleiar Carlo Aall, caa@vestforsk.no – 991 27 222

 Vestlandsforsking kan tilby spennande arbeidsoppgåver i eit stort miljø gjennom Fosshaugane Campus (over 500 arbeidsplassar og fleire tusen studentar og elevar). Sogndal tilbyr gode mulegheiter for eit variert friluftsliv både sommar og vinter. 

Ta gjerne kontakt for ein uformell prat.