IT-forum arrangerer seminar

IT-forum Sogn og Fjordane arrangerer to seminar i løpet av april månad.

Det første blir arrangert på Skei 16. april  og handlar om dei utfordringane som står att når det gjeld breiband i Sogn og Fjordane. Vert det fiber til alle i eit fylke som vårt?  Program

Det andre seminaret handlar om pedagogisk bruk av IKT i undervisning og vert arrangert i Førde 22. april. Prosjektet er i regi av skulegruppa i IT-forum. Program m.m.