Internasjonalt seminar i samband med 70-årsdagen til professor William M. Lafferty

Carlo Aall hadde ein av 11 inviterte presentasjonar under ”The Oslo Symposium on democracy, research engagement and sustainable development. A tribute to William M. Lafferty”. Symposiet var på Voksenåsen i Oslo 7-8. mai og samla ca 30 forskarar frå sju land. Wiliam M. Lafferty var professor II ved Vestlandsforsking i perioden 1995 til 1999.

Andre innleiarar under symposiet var:

Hans Bressers og Frans Coenen (Univ i Twente)
Oluf Langhelle (Univ i Stavanger)
Elisabeth Bomberg (Univ i Edinburgh)
Johan Maretinsson og Lennart Lundqvist (Univ i Gøteborg)
Susan Baker (Univ i Cardiff)
James Meadowcroft (Carlton universitet, Ottawa)
Helge Jörgens (Univ i Konstanz)
Katerina Eckerberg (Umeå universitet)
Gerard Mullally (Univ i Cork)
Miranda Schreurs (Univ i Berlin).