Internasjonalt møte: IKT og regional utvikling

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/m240103.htm