Informasjonsmøte for kommunar og legekontor om elektronisk meldingsutveksling

I veke 4  vert det gjennomført tre informasjonsmøte i fylket i regi av Helse Førde og IT-forum eHelse.  

Agenda

Orientering ved Helse Førde
- Status for elektronisk samhandling

Orientering om Meldingsløftet og Meldingsløftet i Helse Vest
- Status for, organisering av og planar for programmet i Helse Vest

Krav til prosedyrar for samhandling med Helse Førde
- Avtale og prosedyrehandbok

Krav til journal- og kommunikasjonsprogramvare
- Programvare
- Sertifikat (for sikker sending og mottak)
- Norsk Helsenett

Orientering om IT-forum eHelse
- Rolle og funksjon

Orientering om Norsk Helsenett
- Status for oppkopling av legekontor i Sogn og Fjordane
- Tidspunkt for utfasing av Trygd Helse Postkasse

Informasjonsmøta om elektronisk meldingsutvikling på legekontora i Sogn og Fjordane vert på følgjande stad og tidspunkt:

Nordfjordeid, Bryggen hotell, 20.januar 2009 kl. 13.00 – 16.00

Førde, Rica Sunnfjord hotell, 21.januar 2009 kl. 13.00 – 16.00

Sogndal, Quality hotell Sogndal, 22.januar 2009 kl. 13.00 – 16.00

 Vi legg opp til enkel servering med rundstykke og kaffi/te på møterommet i forkant av møta.