Geoturisme og stedet som ressurs - Skisse til en utviklingsmetode

"Kulturarven i lokalmiljøet – konferanse om reiseliv og lokalsamfunn” i regi av Riksantikvaren. Forskar Eivind Brendehaug heldt foredraget "Geoturisme og stedet som ressurs - Skisse til en utviklingsmetode"